Råvarubrist driver fram nya batterilösningar

Enligt en rapport från EU-kommissionen kan brist på kobolt uppstå redan om ett år. Då är den globala efterfrågan på metallen större än tillgången. För att Europas batterisatsning inte ska påverkas gäller det att på kort sikt säkra handelsavtal med nationer som har koboltreserver. Men långsiktigt kan råvarubrister driva fram nya typer av batterier.