Näringslivskvartett ska nå stort miljömål

Om 32 år ska alla tunga transporter vara fossilfria enligt Parisavtalet. Lastbilstillverkaren Scania har utrett om målsättningen går att nå inom tidsramen och kommit fram till att det är möjlig. Men det kräver att förändringstakten ökar rejält och att näringsliv och politik samarbetar. Därför har Eon, Scania, Siemens och H&M Group skapat en koalition för att nå förändring.