Industriell symbios smart sätt att skapa miljönytta

Ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs och samtidigt minska miljöpåverkan. Det är logiken bakom industriell symbios, där närliggande företag byter energi, vatten, material och andra resurser med varandra.