Hur cybersäker är energibranschen?

Infrastruktur har blivit en av de mest utsatta delarna när det kommer till säkerheten i it-system. Två nya förordningar ska förstärka skyddet av bland annat de svenska kraftnäten – men hur stort är hotet, och räcker de nya lagarna?