EU:s gröna giv – en klimatstrategi som påverkar hela samhället

EU:s klimatstrategi ”Den europeiska gröna given” kommer att dominera de kommande årens Europapolitik. Svåra avvägningar väntar och konflikter mellan olika ekonomiska branscher, mellan EU-länderna själva – och mellan EU och omvärlden.