Elbolagen behöver bättre it-säkerhet

Attacker på elnätet är ett effektivt sätt att lamslå ett samhälle. Ändå har skyddet mot cyberangrepp varit eftersatt. Nu satsar EU på att förbättra säkerheten med ett stort projekt, där bland andra KTH medverkar.