Datahallarna utmanar Sveriges elkapacitet

På kort tid har Sverige blivit ett attraktivt land för etablering av datacenter, men stora datahallar kräver ledningar och stabil elproduktion. Men kommer strömmen att räcka? Redan nu har kommuner tackat nej till nyetableringar på grund av kapacitetsbrist. Kan det på sikt bli svårt att trygga elförsörjningen?