Avstannande bostadsbyggande i stark bransch

Den svenska tillvästen är fortsatt relativt bra, men har mattats av, enligt Unionens senaste konjunkturprognos. Till nästa år tror man dock att utvecklingen kommer att peka uppåt igen. När det gäller byggbranschen har bostadsbyggandet backat, samtidigt som byggandet i stort snarare ökar.