Unionen: Vi behöver en bostadspolitik som bidrar till fler jobb

Bostadsbrist gör att unga tjänstemän får svårt att etablera sig på dagens arbetsmarknad. Hur skapar vi en bostadspolitik som främjar jobbskapande? Det undersöker Unionens första bostadspolitiska rapport "Bostadspolitik för en bättre fungerande arbetsmarknad".