Kommunala särkrav fortsätter sätta käppar i hjulen för byggandet

Den svenska byggprocessen har under lång tid komplicerats av det faktum att de krav som ställs på hur byggnader utformas skiljer sig åt mellan kommunerna. 2015 ändrades Plan- och bygglagen för att minska möjligheten att ställa särskilda byggkrav inom en kommun, men i en ny utredning från Konkurrensverket framgår det att problemet kvarstår.