Tillväxten dras ned av svag bostadssektor

Svensk ekonomi mattas av, men det är inte en faktisk lågkonjunktur. Det är slutsatserna från Unionens konjunkturrapport som presenterades i mitten av november. Det otillräckliga bostadsbyggandet är en viktig faktor i den lägre tillväxttakten.