Sveriges byggregler behöver moderniseras

Kommittén för modernare byggregler är nu i full gång med arbetet att hitta sätt att göra Boverkets byggregler mer effektiva. Efter ett omfattande insamlingsarbete har man nu formulerat ett antal problemställningar och vägval för framtiden.