Stor kompetensbrist väntar fastighetsbranschen

Omfattande pensionsavgångar och fördomar kring vad yrken i branschen innebär gör att fastighetsbranschen är den senaste i raden av branscher med kompetensbrist. Fastighethetsägarnas VD Reinhold Lennebo tror att snabbspår och att få in fler kvinnor i branschen kan vara lösningen.