Masthuggskajen i Göteborg först ut att Citylab-certifieras

Masthuggskajen i Göteborg är först ut att tilldelas den nya certifieringen för hållbar stadsutveckling, Citylab. Certifieringen är framtagen genom ett samarbete mellan kommuner, byggaktörer, entreprenörer, fastighetsägare och forskare.