Spaden i jorden för Västlänken – nu väntar byggboom i Göteborg

Arbetet med Göteborgs nya järnvägstunnel Västlänken är igång och för med sig stora planer på nya byggprojekt och stadsdelar. Unionen bad stadsarkitekt Björn Siesjö att berätta om visionen av Göteborg efter Västlänken.