Öppenhet och samarbete rustar Skanska inför framtiden

Efter en lång period med högkonjunktur visar bostadsmarknaden nu en vikande trend. Men det väcker ingen större oro hos de fackliga företrädarna från en av branschens giganter, Skanska. Bygg & Fastighet har besökt företagets Unionen-klubbars riksmöte.