Ökad medvetenhet hjälper mot den sjuka stressen

Tjänstemän inom byggbranschen står i stort inför samma utmaningar som i andra branscher. Ökad stress och upplevd arbetsbelastning har de senaste åren fått sjuktalen att stiga i höjden. Vilken effekt har Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har fått ute på arbetsplatserna?