Nu flyttar Ica tillbaka till stadskärnorna

De senaste åren har tendensen varit tydlig när det gäller handeln i svenska mellanstora och mindre städer: handeln har flyttats från de centrala delarna till externa köpområden i utkanten av städerna. Nu pekar mycket på att trenden håller på att vända.