Virtual reality och mobilfritt mot stressen

Mobiler och annan bärbar teknik blir allt viktigare för att effektivisera byggföretagens arbete. Samtidigt skapar den ständigt uppkopplade tillvaron stress. På Skanska ska nu medarbetarna få lära sig hantera denna balans i ett ”virtuellt klassrum”.