Minskat byggande kan få stora konsekvenser

Bostadsbrist i tillväxtregioner leder redan idag till uteblivna arbetstillfällen och investeringar. Samtidigt visar Boverkets statistik att antalet påbörjade bostadsrätter i Storstockholm minskade med 35 procent under förra året – och flera prognoser pekar på en fortsatt nedgång. Konsultföretaget WSP varnar nu för att den avstannade byggtakten kan få ett högt pris.