Ligger nolltoleransen bakom ett mindre kriminaliserat New York?

Nolltoleransen, eller Broken windows-teorin, säger att brottsligheten är högre i områden där vanvård, smuts, oordning och missbruk är högre. Sedan New York införde nolltolerans i mitten av 1990-talet har kriminaliteten drastiskt minskat. Men är förklaringen så enkel?