Kvinnliga förebilder ger mer jämställd fastighetsbransch

För fjärde året i rad toppar fastighetsbranschen stiftelsen AllBrights årliga lista över de mest jämställda branscherna. Med 36 procent kvinnor i ledningsgrupperna och 38 procent i styrelserna kan man mycket väl nå 50/50 redan nästa år.