Kan passivhus vara en väg till energisnålare byggbransch?

I somras stärkte Boverket sina nära nollenergiregler med nya riktlinjer kring hur byggnaders energiprestanda ska fastställas. Kan det innebära en renässans för svenska passivhus, som trots flera år på marknaden ännu inte fått något riktigt genombrott?