Jakten på ett enhetligt solelssystem

I Stockholm kostar det över 4000 kronor att söka bygglov för solceller, i vissa kommuner behöver man inte ens söka bygglov. Nu vill regeringen se ett enhetligt system i hela Sverige och föreslår i en lagrådsremiss slopat bygglov för solceller som följer byggnadens form.