Fortfarande få kvinnor på byggutbildningarna

Trots flera satsningar för att locka fler kvinnor till byggbranschen dominerar fortfarande männen på byggutbildningarna. På utbildningarna med flest kvinnor är ändå nästan 65 procent män. –Vi måste fortsätta prata om detta och kämpa för att förändra situationen, säger Kajsa Hessel, ordförande på Byggcheferna.