Fler anmäler problem efter #Metoo

För Skanskas del har efterdyningarna av #Metoo inneburit ett ökat antal anmälningar om etiska övertramp. Det är positivt, säger företagets etikansvariga Ulrika Simons. – Kulturen att faktiskt våga påtala felaktigheter och säga ifrån har stärkts markant, vilket vi tycker är jättebra.