"En mer förenklad byggprocess" får fortsatt kritik

Boverkets utredning "En mer förutsägbar process – förenklad kontroll av serietillverkade hus" skulle underlätta möjligheterna för att bygga serietillverkade hus, men fick hård kritik när den presenterades 2017. Nu har utredningen varit ute på ett par remissrundor – och fortsätter att kritiseras.