Byggbranschens korruption lyfts fram i ljuset

Efter korruptionsskandalen på Fastighetsverket, och de senaste årens mutanklagelser mot bland annat Friends Arena-bygget, har byggbranschens rykte än en gång solkats ned. Sveriges Byggindustriers VD Ola Månsson har tröttnat.

Text: Kim Hall Illustration: Martin Nicolausson

Korruptionen på Fastighetsverket, som avslöjades i början av 2017, skadar bygg- och fastighetsbranschens image. Det smutskastar en bransch med 96 000 företag som sysselsätter mer än 320 000 människor. Korruption måste bara bort. Det säger Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier.

– Fastighetsverket har begått en brottslig handling som är fruktansvärd. Vi trodde att mutbrott och korruption var borta. Fastighetsverket smutskastar oss. Vi förutsätter att våra medlemmar inte är brottsliga. Skulle det vara så utesluts de som medlemmar och rättsväsendet övertar ärendet, säger Ola Månsson.

Enligt Branschorganisationen Byggchefernas Byggchefsbarometer 2016 upplever nära sex av tio byggchefer att det förekommer svartjobb och över hälften anser att det finns mutor i branschen. De senaste åren har inte bara skandalen på Fastighetsverket avslöjats, även kring bygget av nationalarena Friends Arena i Solna har det framkommit oegentligheter.

Korruptionshärvan är illa nog

Samtidigt är inte korruption och mutor lika utbrett i branschen som det framstår i media, menar Månsson. Korruptionshärvan på Fastighetsverket är en exceptionell händelse som i första hand skapar misstroende gentemot myndigheterna. Men det är illa nog.

– Det ser inte bra ut med både svartjobb och många som anser att det förekommer mutor, trots att vi i branschen gjort mycket, säger Lars Bergqvist, ordförande hos Byggcheferna.

Branschorganisationerna har tagit fram verktyg och satsat på seminarier där medlemmarna diskuterar vad som är lämpligt respektive olämpligt när man bjuder en kund.

– Säkerhet är det allra viktigaste. Vi jobbar mot professionella kunder som håller på etiska regler, annars kan vi inte hålla konkurrensen sund. Lämnar du ett pris till en kund ska det vara lika högt utan att behöva bjuda på muta. Lagen om offentlig upphandling ställer rätt krav som är relevant för orten, då blir vi extra besvikna när en myndighet som Fastighetsverket tillåter brottslig handling som dessutom har pågått under en längre period, säger Ola Månsson.

Bygg- och fastighetsbranschen innehåller många gränszoner och Sveriges Byggindustrier har en uppförandekod som medlemmarna måste skriva under.

– Vi kan inte göra annat än att ha otroligt strikt medlemskap, utföra stickkontroller och se till att vi har seriösa entreprenörer som medlemmar. Vi konkurrerar med entreprenörer som har grundläggande värdegrund. Beställarsidan skall också veta att det är en organisation med värdegrund som medlemmarna står bakom. Det åligger samhället att vi har seriösa företag på marknaden. Vi har satsat 50 miljoner kr på säkerhetsarbetet som en del i att få bort oseriösa aktörer, tillägger Ola Månsson.

Mycket har hänt sedan 1980-talet

Jämfört med hur bygg- och fastighetsbranschen var på 1980-talet har mycket hänt. Vad som var lämpligt förut är inte lämpligt idag. Den viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen är idag att skapa förutsättningar för sund konkurrens och företag som är omutbara. Oegentligheter anmäls till samhällsbyggnadstekniska rådet.

Sveriges Byggindustrier har kommit överens med kommuner och landsting att vara rådgivande gent emot alla entreprenörer och informera om vad som är lämpligt respektive olämpligt, individuella arbetsgivaravgifter och att få tillbaka hela ROT-avdraget.

– Den största frågan för oss idag är långsiktig bostadspolitik, sund byggbransch och att får mer resurser till branschen. Det är bra att sådant som Fastighetsverket nu gjort offentliggörs, men det är inget vi pratar om, avslutar Ola Månsson.