Bostadsbrist gör att unga missar jobbchanser

Den svåra bostadssituationen på många orter i landet skadar också arbetsmarknaden. I en undersökning från Unionen framkommer att unga tjänstemän avstår från att söka jobb eftersom de inte vet hur de ska hitta bostad, och att det även händer att man tvingas tacka nej till ett erbjudet jobb.