Ny handelsinriktning på gymnasiet ska lösa kompetensbrist

Gymnasiets ekonomiprogram kommer från och med hösten 2021 få en handelsinriktning, någonting som branschen länge efterfrågat. Det står klart sedan regeringen beslutat om att införa en försöksverksamhet på gymnasiet.