Gott samarbete kan kompensera för dåligt läge i e-handelsbranschen

För första gången har en kartläggning gjorts av arbetstillfällen inom e-handeln. Den visar att även om storstadsområden och bra logistiska lägen dominerar, finns det flera exempel på kommuner som nått framgång genom att skapa bra nätverk.