Löneratorn – få koll på vad som styr din lön

Förbered dig inför lönesamtalet med löneratorn - ett av flera verktyg för att du ska få bra koll på löneläget för ditt yrke.

Att vara nöjd med lönen är viktigt för att trivas på jobbet. Därför vill vi att du ska ha riktigt bra koll på löneläget. Nu är det lönerevisionstider på många arbetsplatser och då ökar efterfrågan på stöd från Unionen inför samtalet med lönesättande chef . Här är ett axplock av vad vi kan erbjuda dig som medlem inför ditt lönesamtal .

Löneratorn – för dig som inte har full koll på lönenivåer för ditt yrke och vill ha en fingervisning om rimlig nivå och förklaring om vilka faktorer som påverkar. www.loneratorn.se

Marknadslöner – en funktion snarlik löneratorn och ger en kvalificerad lönebedömning utifrån flera statistiska källor där man även räknat med den allmänna löneutvecklingen just nu.

Lönestatistik - Unionens lönestatistik ger en detaljerad bild av löneläget inom olika yrken, än mer detaljerad än SCB:s statistik på vissa områden, som för olika typer av säljare, tekniska konsulter och olika IT-yrken. Men databasen täcker inte alla yrkesgrupper varje år. Statistiken samlas in ett år, sammanställs och presenteras året därpå. 

Tänk på att ingen statistik kan ge dig en exakt siffra på vilken lön du bör ha. Men du kan få en god bild av löneläget för att sedan gå vidare och fundera på varför du ligger över eller under snittet. 

Vill du ha mer detaljerad information och råd kring hur du ska tänka inför lönesamtalet, kan du läsa mer under Allt om lön.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?