Unionens ledarskapsprogram för dig som chefsmedlem

Målgrupp Chef

Du som är chefsmedlem har möjlighet att delta i Unionens ledarskapsprogram, en sammanhållen utbildning som omfattar fyra moduler á två dagar.

När du tagit del av alla moduler har du fått:

 • Förståelse för hur du kan leda dina medarbetare genom att först leda dig själv.
 • Konkreta modeller och verktyg för ett coachande ledarskap.
 • Förståelse för grupprocesser, konflikt och konflikthantering.
 • Förståelse för förändringsprocesser och hur du kan kommunicera och leda förändring.

Modul 1: Medvetet ledarskap

Vill du utveckla din förmåga att leda andra genom att först leda dig själv? Genom bland annat en ökad självkännedom får du bra förutsättningar för att utvecklas i din chefsroll. Vi ger dig verktyg och kunskap.

Modul 2: Coachande förhållningssätt

Du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor. Du får modeller och verktyg för att kunna möta dina medarbetare utifrån ett coachande förhållningssätt.

Modul 3: Grupp och konflikt

Som chef behöver du kunna hantera både individ och grupp på samma gång. Vi ger dig kunskap och förståelse för hur grupper fungerar, vad som skapar konflikter och hur de hanteras samt hur du kan leda grupper i olika utvecklingsfaser.

Modul 4: Leda förändring

Att leda organisationer och medarbetare i förändringsprocesser är en viktig kompetens för dagens ledare. Du får kunskap om vad som händer med individen och gruppen i en förändringsprocess och hur du kommunicerar och leder förändring.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 29 januari 2020
  • Längd 8 dagar
  • Plats Örebro
  • Kommentar Fullbokat
  • Anmälan
   Senast 2019-12-15
   Information
 • Datum 19 februari 2020
  • Längd 8 dagar
  • Plats Gävle

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?