Unionen spanar - Lönsamma affärer med cirkulära affärsmodeller

Datum och ort

28 februari 2018
1 timme 30 min
Malmö

Målgrupp

Medlem, Egenföretagare, Ännu ej medlem

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att återuppbygga kapital om och om igen, vilket kan efterlikna biologiska kretsloppen i naturen. Så som vi lever idag är frågan inte om våra råvaror kommer ta slut, utan när. En del i lösningen för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring tror vi är cirkulär ekonomi.

Motsatsen är en linjär ekonomi, likt dagens system, där naturresurser utvinns och förädlas till produkter som efter en kort tids användning övergår till avfall.

Dagens linjära modell bygger på antagandet att resurserna är rikliga, tillgängliga, lättutvunna och billiga att förfoga över. Det behövs mer ”planet” om vi ska fortsätta leva som vi gör. Det är som sagt inte en fråga om våra råvaror kommer ta slut, utan när.

Praktisk information

När: 28 februari
Tid: Vi bjuder på fika från 8.00, föreläsningen börjar 8.30-9.30
Plats: Media Evolution City, MEC, Stora Varvsgatan 6a, Malmö

Ange specialkost i anmälan och om du önskar ta med en gäst.

Vid frågor mejla petra.nordblad@​unionen.se

Anmäl senast
26 februari!

Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan