Unionen spanar - Lönsamma affärer med cirkulära affärsmodeller

Målgrupp

Medlem, Egenföretagare, Ännu ej medlem

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att återuppbygga kapital om och om igen, vilket kan efterlikna biologiska kretsloppen i naturen. Så som vi lever idag är frågan inte om våra råvaror kommer ta slut, utan när. En del i lösningen för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring tror vi är cirkulär ekonomi.

Motsatsen är en linjär ekonomi, likt dagens system, där naturresurser utvinns och förädlas till produkter som efter en kort tids användning övergår till avfall.

Dagens linjära modell bygger på antagandet att resurserna är rikliga, tillgängliga, lättutvunna och billiga att förfoga över. Det behövs mer ”planet” om vi ska fortsätta leva som vi gör. Det är som sagt inte en fråga om våra råvaror kommer ta slut, utan när.

Kurstillfällen

Datum Längd Plats Anmärkning Anmäl senast
feb
28
2018
1 timme 30 min Malmö

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej