Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete – förebygg utköp och skapa god arbetsmiljö

Målgrupp Arbetsmiljöombud, Klubbstyrelse
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Välkommen till ett seminarium där du som förtroendevald får bra redskap att hantera utköpsärenden och kan jobba systematiskt med psykosocial arbetsmiljö för att försöka förhindra att utköp blir möjliga.

Syftet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 är att belysa arbetsgivarens ansvar att ha en god kontroll på sin egen organisation och organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Men det är inte ovanligt att arbetsgivare gör arbetsmiljöproblem till en individfråga och löser situationen genom att köpa ut den anställda. Det leder sällan till en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?