Medlemsmöte – val av ombud

Målgrupp Medlem, Egenföretagare, Student, Arbetssökande

Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka genom att utse vem som representerar dig på regionens årsmöte (regionråd). Unionen är byggd på representativ demokrati och förbundet är indelat i 18 regioner. Högst beslutande organ i varje region är regionrådet som hålls i april varje år.

Utse ditt ombud till regionrådet

Ombud till regionrådet väljs på klubbmöten på de arbetsplatser som har en Unionenklubb. Du som saknar klubb på din arbetsplats kan välja ombud på ett eget medlemsmöte eller delta på ett möte som regionkontoret kallar till.

Är du egenföretagare, arbetssökande eller studerande kallas du till möte på ditt regionkontor i början av året.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 21 januari 2020
  • Längd 1 timme
  • Plats Luleå
 • Datum 21 januari 2020
  • Längd 2 tim
  • Plats Östersund
 • Datum 22 januari 2020
  • Längd 2 tim
  • Plats Sundsvall
 • Datum 23 januari 2020
  • Längd 2 tim
  • Plats Örnsköldsvik
 • Datum 30 januari 2020
  • Längd 1 timme 30 min
  • Plats Västerås
 • Datum 12 februari 2020
  • Längd 1 timme 30 min
  • Plats Nyköping
 • Datum 26 februari 2020
  • Längd 1 timme 30 min
  • Plats Linköping

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?