Med rätt att vara olika

Målgrupp Förtroendevald, Likabehandlingsombud
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får även verktyg för att vara uppmärksam på och ha förståelse för hur du kan arbeta med aktiva åtgärder för att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp diskriminering på din arbetsplats. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet

 • Genomgång av begreppet diskriminering samt de sju diskrimineringsformerna.
 • Fokus på diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning samt en fördjupning i trakasserier/sexuella trakasserier.
 • Aktiva åtgärder i praktiken

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 23 oktober 2019
  • Längd 1 dag
  • Plats Stockholm
 • Datum 13 november 2019
  • Längd 1 dag
  • Plats Gävle
 • Datum 14 november 2019
  • Längd 1 dag
  • Plats Göteborg
 • Datum 27 november 2019
  • Längd 1 dag
  • Plats Malmö
 • Datum 20 februari 2020
  • Längd 1 dag
  • Plats Malmö

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?