Läget i avtalsrörelsen 2020

Målgrupp Förtroendevald

Just nu befinner vi oss i formuleringsfasen för att med början i december successivt överlämna Unionens krav till arbetsgivarorganisationerna. När kraven överlämnas är beroende av när de olika kollektivavtalen löper ut och det är Industrin som är först ut.

De tretton branschdelegationerna jobbar under hösten med att omvandla det övergripande inriktningsbeslutet till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde. Delegationerna hanterar och prioriterar även bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav. Arbetet förs i dialog och samarbete med andra fackliga organisationer.

Innan avtalskraven överlämnas är det förbundsstyrelsen som fastställer kraven. Samtidigt som vi överlämnar Unionens krav till respektive arbetsgivarorganisation får vi deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta påbörjas förhandlingarna.

Hur ser läget i avtalsrörelsen ut just nu?

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?