Kränkande särbehandling – vad är det och vad gör vi åt det?

Målgrupp Förtroendevald
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Kursen utgår från aktuell forskning inom området och ger dig en översyn av de verktyg som finns när det gäller hanteringen av kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Kränkande särbehandling kan leda till ohälsa och utanförskap på arbetsplatsen. Men vad innebär egentligen begreppet? Och vilken roll har du som facklig företrädare när det gäller hantering av kränkande särbehandling?

Innehåll

  • Vad kränkande särbehandling innebär
  • Vad som menas med social och organisatorisk arbetsmiljö
  • Verktyg för riskbedömning, hantering och förebyggande arbete
  • Fackliga företrädares roll
  • Etiska aspekter när det gäller hantering av kränkande särbehandling

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?