Kongresskola del 1 – förberedelser för dig som är kongressombud

Målgrupp Förtroendevald

Kongresskolan vänder sig till dig som på regionrådet valdes till kongressombud till kongressen 2019 samt till dig som är regionstyrelseledamot.

Del 1 av kongresskolan är en introduktion och genomgång av handlingsprogram och ekonomi.

Första dagen är ett avstamp inför kongressen 2019 som ger dig som kongressombud större kunskap om vilka beslut som fattas på kongressen och hur kongressens beslut styr och vägleder Unionen de kommande fyra åren. Vi går också igenom Unionen som förbund, hur omvärlden förändras och hur det påverkar Unionens möjligheter att på bästa sätt förena och företräda medlemmarna.

Andra dagen fokuseras på handlingsprogram och ekonomi. Du får bland annat kunskap om vilka förutsättningar och utmaningar som finns för att skapa medlemsnytta och utveckla Unionens verksamhet.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan
  • Datum 11 mars 2019
    • Längd 2 dagar
    • Plats Arlanda

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?