Koll på utvecklingsavtalet

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 1 timme
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Utvecklingsavtalet ger möjlighet till inflytande och utveckling på arbetsplatsen. I e-kursen lär du dig mer om hur ni kan använda avtalet för att utveckla medbestämmandet på arbetsplatsen. 

Syftet med utvecklingsavtalet är att skapa förutsättningar för inflytande för anställda i frågor som rör arbetsplatsens utveckling. E-kursen ger dig koll på grunderna och hur avtalet kan tillämpas i praktiken. 

Du lär dig

 • Vad ett centralt utvecklingsavtal är och vad det innebär 
 • Vilka de olika delarna i utvecklingsavtalet är 
 • Hur medbestämmandelagen (MBL) kan tillämpas på arbetsplatsen  
 • Teckna lokalt utvecklingsavtal (samverkansavtal) 
 • Hur medbestämmandet kan utvecklas på arbetsplatsen  
 • Viktiga utvecklingsområden som avtalet tar upp och som bidrar till att företaget blir framgångsrikt 

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men det är bra om du har kunskaper motsvarade facklig grundkurs för förtroendevalda.  

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg