Inspirationsdag för regionala valberedare

Målgrupp Valberedare

En inspirationsdag med fokus på erfarenhetsutbyte och dialog för dig som är regional valberedare. Vi delar med oss av goda exempel, diskuterar utmaningar och lär av varandra. Syftet är att skapa en djupare förståelse för uppdragets olika delar.

Den nationella valberedningen deltar också och berättar om hur de jobbar för att ta fram förslag på förtroendevalda till förbundsråd och kongress.

Ur innehållet

  • Uppdraget som regional valberedare
  • Att rekrytera en förtroendevald – intervjusituation
  • Planering och genomförande av valberedningsuppdraget

För vem?

För dig som är regional valberedare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?