Hållbarhet – en facklig fråga

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 3 halvdagar + hemuppgift
Ingen avgift

En kurs i samarbete med TCO Fackliga akademin med syfte att genom möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte se hur det lokala fackliga arbetet även kan inkludera hållbarhetsfrågor.

De globala målen i Agenda 2030 säger att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska hållas ihop och ingen del kan uteslutas. Så hur vi kan bidra till en klimatomställning där arbetstagare inte drar nitlotten, varken globalt eller här i Sverige? Detta undersöker vi i utbildningen Hållbarhet – en facklig fråga. 

Det kan vara våra arbetsgivares policydokument, upphandlingsrutiner och men också hur klimatperspektivet kan integreras i det fackliga arbetet. Vi tittar på hållbarhetsverktyg och diskuterar hur vi kan påverka för både social och miljömässig hållbarhet.

En central del av utbildningen är att var och en genomför ett klimatsamtal på sin arbetsplats.

Kursens upplägg

Kursen genomförs under hösten 2023 och består av fem delar. Vissa delar gör vi tillsammans under tre digitala halvdagar. Andra delar gör du när det passar dig.

 • Del 1: Klimatnyfiken
  Digitalt när det passar dig, ca 1 timme, 25 augusti - 5 september 2023.
  Förberedelseuppgift – e-kursen Klimatnyfiken som Global utmaning tagit fram.
 • Del 2: Fackliga perspektiv för en rättvis klimatomställning
  Digitalt via Zoom, 6 september 2023, 13.00–16.00. 
  Introduktion utbildning och deltagare. Återkoppling på e-kursen. Samtal med Bengt Rolfer, frilansjournalist och författare till rapporten Klimatet och jobben.
 • Del 3: Hållbarhetsarbete på arbetsplatsen
  Digitalt via Zoom, 7 september 2023, 13.00–16.00. 
  Panelsamtal om hur man kan jobba med hållbarhetsfrågor på arbetsplatsen. Introduktion av uppgiften Välkommen till verkligheten.
 • Del 4: Välkommen till verkligheten
  På din arbetsplats, ca 3-4 timmar, 8 september - 16 oktober 2023.
  Genomförande av klimatsamtal på den egna arbetsplatsen med tillhörande reflektionsuppgift.
 • Del 5: Uppföljning och erfarenhetsutbyte
  Digitalt via Zoom, 24 oktober 2023, 09.00–12.00.
  Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till uppgiften Välkommen till verkligheten.

Du lär dig

 • Använda olika ingångar i ett arbetsplatsnära arbete för ökad social och miljömässig hållbarhet
 • Om hållbarhetsverktyg
 • Utveckla din förmåga att bidra till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån sitt fackliga uppdrag

För vem?

För dig som är förtroendevald och vill utveckla din förmåga att bidra till ett socialt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån ditt fackliga uppdrag.

Förkunskaper

Facklig grundkurs för förtroendevalda eller motsvarande kunskaper.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig

Det finns inte några tillfällen just nu

Håll utkik - här kommer nya tillfällen att presenteras

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg