Förhandling omorganisation

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 45 minuter
Ingen avgift

E-kursen ger dig som förtroendevald kunskap om hur du ska agera enligt MBL och LAS. Du får koll på hur processen bör gå till enligt de avtal och regler som finns.

Som förtroendevald är en av de viktigaste uppgifterna att företräda dina arbetskamrater då arbetsgivaren vill förhandla om en förändrad organisation.
Målet är att du som förtroendevald ska känna dig tryggare i förhandlingssituationen och att det ska bli lättare för dig att hjälpa medlemmarna i klubben.

Du lär dig

 • Hur en förhandling om en omorganisation ska gå till
 • Om arbetsgivarens skyldighet att förhandla
 • Vad varsel om uppsägning betyder
 • När tystnadsplikt gäller – och varför
 • Vad en risk- och konsekvensanalys är
 • Bemanning och eventuell övertalighet
 • Arbetsbrist som grund för uppsägning

För vem?

För dig som är förtroendevald med mandat att förhandla.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg