Europasamarbetets möjligheter

Målgrupp Förtroendevald, Regionstyrelse
Datum och ort 10 februari 2020 6 dagar Stockholm
Sista anmälningsdag 16 januari 2020

En kurs för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer delaktig. Genom studiebesök, diskussioner och gemensamma analyser får du kunskap om europasamarbetets möjligheter och förutsättningar. Vi tittar på vad detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå.

Ur innehållet

  • Förstå beslutsprocesser på EU-nivå
  • Hur påverkas arbetsvillkoren i Sverige av beslut på EU-nivå?
  • Hur kan påverkansarbete i frågor på EU-nivå bedrivas?
  • På vilket sätt kan facket vara med och påverka i beslutsprocesser, både i Bryssel och på hemmaplan
  • Kännedom om de grundläggande dragen i några av de europeiska arbetsmarknadsmodellerna

Kursen är uppdelad i tre delar. Den första delen sker via webben, den andra i Bryssel. Kursen avslutas med ett seminarium i Stockholm.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO Fackliga Akademi.

För vem?

För dig som är ledamot i förbundsstyrelsen, en regionstyrelse eller branschdelegation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information

Kursen hålls mellan 10 februari och 26 mars 2020

Modul 1: 10-27 februari via webben (deltid)
Modul 2: 2-5 mars studieresa till Bryssel
Modul 3: 25-26 mars uppföljningsseminarium i Stockholm

Motivera din ansökan, Unionen har ett begränsat antal platser. Uttagning sker efter sista anmälningsdag.

Kostnad

Unionen står för kurs, resekostnader samt logi.

Vi ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx.

Adressuppgifter

Ej obligatorisk uppgift
Ej obligatorisk uppgift
Max 512 tecken

Vi skickar ett mejl till dig som kvitto på att vi tagit emot din anmälan.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?