Europasamarbetets möjligheter

Målgrupp Förtroendevald, Regionstyrelse

En kurs för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer delaktig. Genom studiebesök, diskussioner och gemensamma analyser får du kunskap om europasamarbetets möjligheter och förutsättningar. Vi tittar på vad detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå.

Ur innehållet

 • Förstå beslutsprocesser på EU-nivå
 • Hur påverkas arbetsvillkoren i Sverige av beslut på EU-nivå?
 • Hur kan påverkansarbete i frågor på EU-nivå bedrivas?
 • På vilket sätt kan facket vara med och påverka i beslutsprocesser, både i Bryssel och på hemmaplan
 • Kännedom om de grundläggande dragen i några av de europeiska arbetsmarknadsmodellerna

Kursen är uppdelad i tre delar. Den första delen sker via webben, den andra i Bryssel. Kursen avslutas med ett seminarium i Stockholm.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO Fackliga Akademi.

För vem?

För dig som är ledamot i förbundsstyrelsen, en regionstyrelse eller branschdelegation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 10 februari 2020
  • Längd 6 dagar
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?