Europasamarbetets möjligheter

Målgrupp Förtroendevald, Regionstyrelse

TCO Fackliga akademi arrangerar denna kurs i tre delar, inklusive studieresa till Bryssel. Genom diskussioner och gemensamma analyser får du förståelse för hur TCO och facken arbetar för att påverka i Europa, både i Bryssel och på hemmaplan.

Du får även kunskap om Europasamarbetets möjligheter och förutsättningar och om medlemsländernas likheter och särdrag.

Första delen sker via webben, den andra i Bryssel, tredje ett eget arbete och den avslutande delen är ett seminarium på Stockholm.

Ur kursens innehåll

 • Vad betyder EU-valet 2019 för Sverige?
 • Vilka konsekvenser får beslut fattade i Europaparlamentet på svensk arbetsmarknad?
 • Hur kan påverkansarbete i frågor på EU-nivå bedrivas?
 • EU på hemmaplan - hur fungerar det? Hur kan vi påverka från Sverige?
 • Hur fördelas makt mellan EU och medlemsstaterna?
 • Vilka är de centrala institutionerna för beslutsfattande inom EU?
 • Hur kan den sociala dialogen och andra fackliga påverkansverktyg användas?
 • Vad innebär det att vara europé? Jämförelse av arbetsmarknads- och livsvillkor i Belgien och Sverige.

För vem

Ledamöter i förbundsstyrelsen, regionstyrelse och branschdelegation. Inga förkunskaper krävs.

Detta är en nationell kurs vilket innebär att vi tar emot anmälningar från alla regioner.

Kostnad

Unionen står för kurs samt resekostnader

Kurstillfällen

 • Datum
 • Längd
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 22 februari 2019
  • Längd 6 dagar
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?