Europasamarbetets möjligheter

Målgrupp Förtroendevald, Regionstyrelse

En kurs för dig som bättre vill förstå hur EU-samarbetet fungerar, hur EU:s beslut påverkar vardagen i Sverige och hur facket kan vara med och påverka. Vi tittar på vad detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå.

Unionen erbjuder kursen digitalt i samarbete med TCO Fackliga Akademi.

Ur innehållet

  • Förstå beslutsprocesser på EU-nivå
  • Hur påverkas arbetsvillkoren i Sverige av beslut på EU-nivå?
  • Hur kan påverkansarbete i frågor på EU-nivå bedrivas?
  • På vilket sätt kan facket vara med och påverka i beslutsprocesser, både i Bryssel och på hemmaplan

För vem?

För dig som är ledamot i förbundsstyrelsen, en regionstyrelse eller branschdelegation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Unionen står för eventuella kurskostnader.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?