Europasamarbetets möjligheter

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp Kurs
Ingen avgift

Vill du få bättre förståelse för hur europasamarbetet fungerar, vilken roll EU har för fred, frihet och demokrati och hur facken jobbar för att påverka? Då är det här kursen för dig. Kursen görs i samarbete med fackliga kollegor inom LO, TCO och Saco. Förutom digitala träffar ingår också en studieresa till Bryssel.

Kursen inleds med digitala träffar där du får lära dig mer om demokrati, fred och fackligt utvecklingsarbete. Vi undersöker hur beslut fattade på EU-nivå påverkar svenska arbets- och livsförhållanden och fackens viktiga roll. Steget från Bryssel till hemmaplan är mindre än man kan tro. På egen hand gör du en digital e-kurs om EU:s institutioner och fördrag, om historia och hur beslut fattas på EU-nivå. Här ingår även att läsa boken Facket och EU – så funkar det.

Kursen avslutas med en studieresa till Bryssel där vi möter europaparlamentariker, tjänstemän på EU-institutioner, fackliga företrädare med flera.

Programmet görs i nära samarbete med våra kollegor på LO, TCO och Saco:s fackliga kontor i Bryssel, som vi också besöker.

Du lär dig

  • Europasamarbetets roll för fred och frihet och demokrati
  • Beslutsprocesserna på EU-nivå och hur dessa beslut kan påverka arbets- och livsvillkor i Sverige
  • Hur facket kan vara med och påverka, både i Bryssel och på hemmaplan

För vem?

För dig som är förtroendevald med regionalt och nationellt uppdrag

Förkunskaper

Facklig grundkurs för förtroendevalda eller motsvarande kunskaper.

Välj ett tillfälle som passar dig

  • Startdatum
  • Plats
  • Information
  • Läs mer och anmäl dig

Det finns inte några tillfällen just nu

Håll utkik - här kommer nya tillfällen att presenteras

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg