Engagera flera!

Målgrupp Förtroendevald

En träningsdag för att få fler medlemmar och förtroendevalda. Du lär dig en samtalsstrategi som skapar engagemang på arbetsplatsen. Du får verktyg och inspiration som förhoppningsvis gör det lättare att locka fram engagemanget på just din arbetsplats.

Vi varvar teori och praktik och tränar invändningar och argumentation. Detta är ett bra tillfälle att få inspiration inför unionenveckan då hela Unionen kraftsamlar för att bli ett ännu starkare fackförbund som kan fortsätta driva medlemmarnas frågor.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?