Effektivt beslutsfattande - för dig som chef

Målgrupp Chef

Välkommen till en kurs med Bengt Kallenberg. Han ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer – som individ eller som grupp.

Bestäm dig!

När du ska fatta beslut eller göra vägval, som känns osäkra eller under tidspress, finns risk att besluten inte blir de bästa. Lär dig hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam på de vanligaste fallgroparna.

Du får lära dig mer om olika beslutsstilar och du får också med dig flera konkreta verktyg för att visualisera frågeställningar, som du eller din grupp ställs inför när ni ska gå från problemformulering till analys och beslut.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?