Verktyg

Det finns många olika sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, här är några tips att inspireras av.

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OFR och Unionen)

Enkät om psykosocial arbetsmiljö (Prevent)

Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (Copsoq)

Organisatorisk skyddsrond (Lisbeth Rydén)

Goa snack om arbetsmiljön

OSA-kompassen: Checklista för OSA (Suntarbetsliv)

Arbetsplatsens psykosociala puls APP

HealthWatch

Snabbscanna din arbetsplats - OSA

Övningar

Här är några tips på övningar för att stärka arbetsglädjen på jobbet.

Övning Systematiskt arbetsglädjearbete

Övning Arbetsplatsens spelregler

Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) och vägledningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling består av ett åttiotal föreskrifter. Du hittar alla på arbetsmiljöverkets hemsida - www.av.se

Här har vi samlat några av de som är särskilt viktiga för arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor och som används i kursen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1

Det finns också flera vägledningar som du kan ha stor nytta av i ditt arbete.

TCO-förbundens vägledning Vägen till en god arbetsmiljö som är gratis och har en praktisk inriktning

Arbetsmiljöverkets vägledning 

Prevents Jobba praktiskt med OSA  

Rapporter och artiklar om arbetsmiljöfrågor

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön får allt större uppmärksamhet i media. Här är några rapporter och artiklar inom området. Följ också Unionens blogg, se länk längre ned på sidan.

FORTE-rapporten Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro - en kunskapsöversikt (2015)

Temanummer om arbetsglädje (Kollega jan 2016)

Artikel om hur företaget Baxter arbetar hälsofrämjande Hälsoteam välkomnar nya regler (Arbetsmiljöverket juni 2017)

Facket: Chefer måste börja prioritera trivsel på arbetet (DN 2016-04-24)

Ohövlighet på jobbet smittar (DN 2016-01-11)

Ny undersökning avslöjar stort glapp i synen på psykisk ohälsa (DN 2016-06-23)

Därför går många till jobbet när de är sjuka (DN 2016-06-15)

Jobbhälsobarometern (Sveriges företagshälsor)

System för visselblåsare lever inte upp till löftena (SN 2016-05-12)

Morgongympan ska göra att byggare orkar till pensionen (DN 2016-06-16)

Här jobbar vårdpersonalen 80 procent - med full lön (DN 2016-06-12)

Äldre artiklar

Hälsobarometern 2015 - Rapport från Länsförsäkringar (våren 2015)

Arbetsgivare dåliga på att hantera personalens stress (DN 2014-10-24)

Hög arbetsbelastning kan också vara tillbud (Prevent 2014-02-05)

Psykisk ohälsa befaras öka (DN 2014-09-11)

Varning för övertro på enkla checklistor (arbetsmiljöforskning.se 2014-03-20)

En chefs ansvar (Kollega 8/2015)

Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män (DN 2014-09-12)

Pilotprojekt sparar pengar åt socialtjänsten (DN 20150523)

 

Vad vill du läsa mera om? Skicka ett mejl till marcus.bristell@unionen.se och berätta.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?